Voorwaarden Nieuwegein Stadspas

U ontvangt per persoon korting op één jaarabonnement op een club of vereniging naar keuze. Daarnaast kunt u gebruik maken (onbeperkt) van acties en aanbiedingen.

We maken onderscheid tussen lidmaatschappen/contributies en acties. Een lidmaatschap duurt een jaar of een seizoen en hiervoor is contributie verschuldigd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging. Acties duren korter en zijn meestal eenmalig. Denk aan korting op een voetbalclinic of bezoek aan een theatervoorstelling of een museum.

  • U krijgt met de Stadspas één lidmaatschap per persoon korting op één jaarabonnement op een club of vereniging.
    Het is niet mogelijk op meerdere lidmaatschappen tegelijk korting te ontvangen. Hou hier rekening mee als u lid wilt worden van een vereniging met gebruik van de Stadspas.
  • N.B. dit geldt per persoon. Binnen één huishouden heeft iedereen met een Stadspas recht op één lidmaatschap.
  • U kunt naast dit lidmaatschap wel gebruik maken van acties op het gebied van sport en cultuur.

Bij het aanbod staat altijd aangegeven of het gaat om een lidmaatschap of om een actie.

Voorbeeld 1

U bent lid van de tennisvereniging, maar zou ook graag ballet- of pianoles willen. Voor welk lidmaatschap ontvangt u dan korting van de Nieuwegein Stadspas?

U ontvangt korting op één lidmaatschap. Hierbij telt het lidmaatschap van de vereniging waarbij u het eerst staat ingeschreven. Het maakt niet uit of dat een sportclub of een culturele vereniging is. Als u met gebruik van uw Stadspas al lid bent van de tennisvereniging, dan ontvangt u korting op de contributie van de tennisvereniging. U kunt ook ballet- of pianoles nemen, maar u ontvangt op deze lidmaatschappen geen korting via de Stadspas. Wel kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan acties van een dansschool, zoals een speciale dansavond. Of aan een van de vele andere speciale acties op het gebied van sport en cultuur.

Voorbeeld 2

Elke zaterdag doet u aan scouting. Met de Nieuwegein Stadspas betaalt u minder contributie. U wilt ook graag vaker een theater of een museum bezoeken. Kan dat?

Ja, dat kan. De Nieuwegein Stadspas geeft korting op één lidmaatschap, in dit voorbeeld de scouting. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van acties met de Stadspas, bijvoorbeeld korting op een theaterbezoek.

Zie ook de Veelgestelde vragen.

Financiële voorwaarden

Wilt u weten wat u maximaal aan inkomen mag hebben om in aanmerking te kunnen komen voor de Nieuwegein Stadspas? De juiste bedragen vindt u in bijgaand document. De bedragen worden twee maal per jaar (licht) aangepast, per 1 januari en 1 juli.  Er vindt tevens een vermogenstoets plaats. Eigen woning is uitgezonderd.

Zwemmend meisje
nieuwegein-stadspas-2023-2025

Nog geen Stadspas?
Vraag hem hier aan