Veelgestelde vragen

U kunt in aanmerking komen voor de Nieuwegein Stadspas als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U staat ingeschreven in de gemeente Nieuwegein
  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldige verblijfsvergunning
  • Het gezamenlijk inkomen binnen uw huishouden is niet hoger is dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm.

De hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm staat in dit overzicht.

Er vindt tevens een vermogenstoets plaats. Eigen woning is uitgezonderd.

U kunt met de Nieuwegein Stadspas voordelig gebruik maken van sport- en culturele activiteiten. U ontvangt per persoon korting op één jaarabonnement op één club of vereniging naar keuze. Daarnaast kunt u gebruik maken (onbeperkt) van acties en aanbiedingen. We maken onderscheid tussen lidmaatschappen/contributies en acties. Een lidmaatschap duurt een jaar of een seizoen en hiervoor is contributie verschuldigd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sport- of zangvereniging. Acties duren korter en zijn meestal eenmalig. Denk aan korting op een voetbalclinic of bezoek aan een theatervoorstelling of een museum. Zwemlessen en een bibliotheekabonnement kunnen wel naast een jaarabonnement sport/cultuur worden afgenomen.

Kijkt u voor meer informatie op de pagina Aanvragen.

  • Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning, geen rijbewijs)
  • Uitkerings- of loonspecificaties van de afgelopen drie maanden
  • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden (vermogen telt mee, eigen woning uitgezonderd)
  • Eventueel kopie kentekenbewijs voertuig
  • Bent u student? Een inschrijfbewijs van een erkende onderwijsinstelling en/of een beschikking DUO studiefinanciering

Op maandag t/m vrijdag tussen 8.30-12.30 uur kunt u telefonisch contact opnemen met WIL via 030 70 22 300. Dan kunt u een afspraak maken om persoonlijk langs te komen bij WIL.

Binnen twee weken na de aanvraag krijgt u de Stadspas opgestuurd.

U meldt zich aan bij de aanbieder van uw keuze. De aanbieder zal uw Stadspas scannen. Op dat moment kan hij zien met welke vergoeding u kunt deelnemen aan de activiteiten. Zie ook de Voorwaarden.

De Nieuwegein Stadspas is geldig vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2025, dus gedurende twee jaar.

Ja, dat kan. U meldt zich eerst af bij uw huidige vereniging, zoals u normaal gesproken ook het lidmaatschap van een vereniging beëindigt. Vervolgens meldt u zich aan bij de club van uw keuze.

Bij WIL kunt u een duplicaat van uw Stadspas aanvragen. Een tweede Stadspas krijgt u gratis verstrekt. Moch u uw pas voor een tweede keer verliezen, dan vragen wij voor deze derde pas een vergoeding tegen kostprijs.

Dit geeft u door aan WIL via (030) 70 22 300. Vergeet u niet uw verhuizing ook door te geven bij Burgerzaken van de gemeente Nieuwegein of uw nieuwe gemeente?

Als uw aanvraag is afgewezen en u bent het daar niet mee eens, dan stuurt u binnen zes weken na de afwijzingsdatum op de beschikking een brief met de reden van uw bezwaar naar:

Het Dagelijks Bestuur Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Stadsplein 1B
3431 LZ Nieuwegein

Als WIL uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijg u van WIL een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ontvangt u deze niet, neem dan contact op met het secretariaat Bezwaar en Beroep van WIL via (030) 70 22 300. Het is aan te raden uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Is het inkomen van uw huishouden hoger geworden dan 125% van het wettelijk sociaal minimum? Geeft u dit door aan WIL. Uw Stadspas blijft wel geldig tot de einddatum. Er worden tevens steekproeven uitgevoerd. Mocht daaruit blijken dat u geen recht meer heeft op de Stadspas, dan wordt deze voortijdig beëindigd.

Ook zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor de Nieuwegein Stadspas, mits ze voldoen aan de inkomensnorm (125% van het wettelijk sociaal minimuminkomen).

Ja, u kunt de Stadspas aanvragen voor leden van uw huishouden: uw eventuele partner en minderjarige kinderen. Dit kan automatisch als u digitaal de aanvraagprocedure doorloopt. Uw eventuele partner en inwonende minderjarige kinderen krijgen ieder een eigen pas opgestuurd. Zijn uw kinderen 18 jaar of ouder dan moeten zij zélf de Nieuwegein Stadspas aanvragen.

U kunt contact opnemen met de coördinator Stadspas via [email protected] of telefonisch via 14030. Zij bespreekt graag met u de mogelijkheden voor samenwerking.

Nee, de Nieuwegein Stadspas is alleen voor inwoners binnen de gemeente Nieuwegein. De Stadspas wordt dus beëindigd als u bent verhuisd.

nieuwegein-stadspas-2023-2025

Nog geen Stadspas?
Vraag hem hier aan