Samenwerken met de Stadspas

Met de Nieuwegein Stadspas kunnen Nieuwegeiners met een laag inkomen gratis of met korting meedoen aan allerlei activiteiten op sportief, cultureel of recreatief gebied.

Veel organisaties en particulieren hebben zich inmiddels als partner van de Stadspas aangemeld. Dankzij hen wordt het voor de pashouders beter mogelijk om echt mee te doen in de samenleving. En de aanbieders profiteren van leden- of klantenaanwas en gratis publiciteit.

Welke samenwerkingsvormen zijn er?

Er zijn verschillende manieren om samen te werken met de Nieuwegein Stadspas. Hierover maken wij graag overkoepelende afspraken met u als aanbieder. Het kan gaan om het verstrekken van een financiële tegemoetkoming in:

  • de contributie
  • korting bij een bezoek
  • kortdurende of eenmalige acties

Eenvoudige procedure

De registratie van een deelnemer gaat heel eenvoudig. Als aanbieder registreert u het gebruik van een actie door middel van het pasnummer in ons systeem. Dit kan op verschillende manieren:

  • U kunt het pasnummer invoeren via de daarvoor ontwikkelde web-tool eventueel in combinatie met een scanner
  • U kunt de Stadspas scannen via uw mobiele telefoon
  • U kunt de barcode inscannen via uw kassa-systeem

In alle gevallen vindt registratie direct in het Stadspas-systeem plaats. Op basis van deze registratie vindt maandelijks automatisch betaling plaats door de gemeente aan uw organisatie. Met de Nieuwegein Stadspas heeft de pas-gebruiker geen gelimiteerd budget (zoals bij de U-Pas wel het geval is). Het aantal lidmaatschappen is per persoon beperkt tot één per jaar of seizoen, maar het aantal acties is onbeperkt; hij of zij kan dus aan meerdere activiteiten meedoen. Uiteraard in nauwe samenwerking met u als partner te bepalen.

Voetbal

De voordelen van meedoen aan de Stadspas

De Nieuwegein Stadspas levert u meer nieuwe leden en klanten op. Wij streven naar een optimale invulling van activiteiten zodat zoveel mogelijk mensen met een laag inkomen van de Nieuwegein Stadspas gebruik maken.

  • De gemeente Nieuwegein brengt de Stadspas en het aanbod breed onder de aandacht via een promotiecampagne met onder meer een speciale website, aandacht in de gemeentelijke media, een programmagids en posters. Uw organisatie en aanbod worden zo op diverse manieren onder de aandacht gebracht bij Stadspashouders. Minimaal eenmaal per jaar verschijnt een programmagids en uw aanbod en profiel staan vermeld op deze website met een eigen tekst en contactgegevens.
  • U creëert een lage drempel voor kennismaking met uw organisatie. Deelname aan een actie levert op termijn mogelijk een herhaalbezoek op.
  • U heeft een ideale manier om daluren of laatste zitplaatsen te vullen.
  • Uw samenwerking met de Stadspas betekent maatschappelijk ondernemen.

Contact voor aanbieders

Heeft u interesse in een samenwerking met de Stadspas? Neemt u dan contact op met onze programmasamensteller Sport of onze programmasamensteller Cultuur via [email protected]. Zij bespreken graag met u de mogelijkheden voor samenwerking. Liever telefonisch contact? Stuurt u dan een e-mail met uw telefoonnummer en naam. De programmasamensteller belt u dan zo snel mogelijk terug.

Hulp bij verzilvering acties

Heeft u als aanbieder vragen over het verzilveren van een actie in het online registratiesysteem? Binnen kantooruren kunt u contact opnemen met de programmasamenstellers via [email protected].

nieuwegein-stadspas-2023-2025

Nog geen Stadspas?
Vraag hem hier aan